Specialismen

 

De expertise van Advocatenpraktijk Timmer bestrijkt het volledige vlak van ondernemers en particulieren begeleiden in het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten tot het incasseren van openstaande vorderingen.

Mr. Timmer navigeert zijn cliënten ervaren door gevoeligheden, contractuele geschillen, aansprakelijkheidszaken en complexe procedures met inbegrip van het leggen of opheffen van beslagen. Met zijn strikte maar innemende aanpak kan mr. Timmer veel gedaan krijgen bij zowel de rechter als de wederpartij.

Mr. Timmer heeft goede contacten waaronder specialisten in zijn netwerk die hij geregeld raadpleegt, bijvoorbeeld een adviseur op het gebied van het internationaal privaatrecht of een uitstekende Rotterdamse gerechtsdeurwaarder die doorgaat waar anderen stoppen.

Advocatenpraktijk Timmer richt zich met name op de rechtsgebieden binnen het privaatrecht. Advocatenpraktijk Timmer is vooral werkzaam in de onderstaande rechtsgebieden:

 

 Ondernemingsrecht:  Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
 Jaarrekeningenrecht
 Concurrentie- en relatiebeding
 Overname van bedrijf of klantenbestand
 Bestuurdersaansprakelijkheid
 Beroepsaansprakelijkheid
 Contractrecht:  Commerciële contracten
 Opdrachtovereenkomsten
 Samenwerkingsovereenkomsten
 Personeel en huisvesting
 Algemene voorwaarden
 Aansprakelijkheidsrecht:  Contractuele aansprakelijkheid
 Buitencontractuele aansprakelijkheid
 Beslag- en executierecht:  Incasso
 Executiegeschillen
 Beslagen leggen of opheffen
 (Internationaal)  Privaatrechtelijke procedures
 privaatrecht:  Internationale contracten

 

Verklaring rechtsgebieden NOvA